PRIMJER HUMANOSTI I PREDANOG RADA

Specijalna bolnica „Dr Jovan Bulajić“ je jedinstvena zdravstvena ustanova u Crnoj Gori koja obavlja specijalizovanu polikliničku i bolničku djelatnost iz oblasti pulmologije.  Za uspješan rad Bolnica je 1989. godine dobila nagradu oslobođenja Nikšića „18 septembar“, a 2012. godine nagradu Ljekarske komore „Dr Branko Zogović“ za poseban doprinos u radu zdravstvene službe.

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

Mikrobiološka labaratorija bolnice Brezovik je centralna labaratorija u okviru ove oblasti u Crnoj Gori, u kojoj se dijagnostikuju mirkobakterije u biološkim materijalima. Ona je formirana 2000. godine i omogućava kvalitetan i efikasan rad iz oblasti plućne i vanplućne tuberkuloze od čega se u ovoj bolnici poslije plućne najviše liječi tuberkuloza osteoartikularnog sistema.

NAUČNO- NASTAVNA BAZA MEDICINSKOG FAKULTETA

Pored zdravstvene djelatnosti, bolnica u Brezoviku obavlja i značajnu obrazovnu i naučno-istraživačku djelatnost. Ustanova je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Podgorici, u kojoj u nastavi i obrazovanju učestvuju i ljekari zaposleni u Specijalnoj bolnici, koji su na fakultetu asistenti i saradnici. U njoj se organizuje i praktična nastava za studente treče i pete godine Medicinskog fakulteta.

novosti

OBAVJEŠTENJA I DOGAĐAJI